CONTAINRAR PÅ PLATS

Container till vårstädning är på plats sen igår tisdag .
Tänk på att den på Måttgränds sida är avsedd för ren trädgårdsavfall.
Den på Snipgränds sida är avsedd för blandavfall 

Inga kylskåp, spisar eller annat skall slängas i containrarna. 🙂

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.